โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

เปิดอ่าน 237 views

หากพบปัญหา หรือไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อทางบัณฑิตวิทยาลัย โดยเร็วภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561Basic RGB

 

Share Button