โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกและประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

เปิดอ่าน 416 views

5-04-2017

 ขอเลื่อนวันสอบภาษาอังกฤษทั่วไป จากวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็น วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 2. ขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์ จากวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เป็น วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 3. ขอเลื่อนวันประกาศผล จากวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เป็นวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 **เนื่องจากว่าในวันที่ 8 – 9 กรกฏาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ
Share Button