ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าว

มิถุนายน

16

2021

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ หมายเหตุ : นิสิตที่สอบไม่ผ่านทางโครงการจะปรกาศรายวิชาที่ต้องสอบ ให้ทราบภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564  

พฤษภาคม

31

2021

กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนมิถุนายน 2564

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)

พฤษภาคม

27

2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ mbasbj@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดเตรียมบทความ ได้ที่ http://mba.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/270564.pdf

พฤษภาคม

10

2021

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อห้องสอบ / รูปแบบการสอบ และวันลงทะเบียนเลื่อนหมวดสอบ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา  ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก 2/2563 จากวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ‼ โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่ : ระดับปริญญาโท : https://bit.ly/3umtDi1 ระดับปริญญาเอก : https://bit.ly/3tsYqZ4 *สำหรับนิสิตที่ยื่น