โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าว

พฤศจิกายน

9

2017

ตารางการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก http://commencement.swu.ac.th/

พฤศจิกายน

2

2017

ลงทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

(งานพระราชทานปริญญาบัตร) เปิดลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 และขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ ข้อมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาต่อ ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม โทร 15600 ต่อ 102 ลงทะเบียนได้ที่ : http://commencement2.swu.ac.th/dip_qni_login.php

ตุลาคม

19

2017

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา (ภาษาอังฤษ) ระดับปริญญาโท

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา (ภาษาอังฤษ) ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนแปลงเป็น วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

สิงหาคม

7

2017

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ X-MBA รุ่น 18

  สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น http://admission.swu.ac.th/ และ http://grad.swu.ac.th/ บธ.ม.(สำหรับผู้บริหาร) เปิด  2 สาขาวิชาการจัดการ และ การตลาด รับสาขาละ 30 คน เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560- 1 กันยายน 2560 และ 15 กันยายน 2560-21 ตุลาคม 2560 คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นผู้สำเร็จการปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชา :