ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าว

มีนาคม

3

2021

แจ้งนิสิต MBA ทราบเรื่องช่องทางการส่งเอกสารต่าง

แจ้งนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เรื่องการส่ง บว ต่างๆ ให้ ประธานหลักสูตร กับคณบดี ลงนามขออนุมัติสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สามารถส่งช่องทาง swumba@g.swu.ac.th

กุมภาพันธ์

24

2021

การประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 10

  การประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 10th SMARTS Conference (SMARTS X) วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, จังหวัดชลบุรี Deadline submission: 9 เมษายน 2564 http://smartssociety.com/ https://www.facebook.com/SmartsSociety/

กุมภาพันธ์

7

2021

กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2564

เดือนมกราคม 2564 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมกราคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (พิ่มเติม) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมกราคม 2564  (คลิ๊กรายละเอียด) . เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม2)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม3)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) . เดือนมีนาคม 2564 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  

ธันวาคม

1

2020

กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2563

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2563  (คลิ๊กรายละเอียด) (พิ่มเติม) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 1)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 2)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2563 

พฤศจิกายน

21

2020

กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 3) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 4) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 5) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 6) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 7) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2563