ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่

กุมภาพันธ์

17

2021

สอบข้อเขียน ณ อาคาร 14 ชั้น

แจ้งผู้สมัครทราบห้องสอบข้อเขียน – สอบข้อเขียน ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 14-204 เวลา 9.00-12.00 น. – สอบสัมภาษณ์ เริ่มรายงานตัวสอบ เวลา 13.00 น. (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในห้องสอบข้อเขียน)

ธันวาคม

13

2019

ประกาศวันสอบเข้าเป็นนิสิตใหม่MBA

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562  1.ผู้สมัครภาคปลาย รอบที่ 1 (สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ห้อง 302 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว) 2.ผู้สมัครภาคปลาย รอบที่ 2 (สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ห้อง 601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว) รายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก!! สำหรับนิสิต MBA รายงานตัวสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-15.00 น.