ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปภาพกิจกรรม

สิงหาคม

8

2016

โครงการปรับพื้นฐานบริหารธุรกิจนิสิต MBA รุ่นที่ 18

โครงการปรับพื้นฐานบริหารธุรกิจนิสิต MBA รุ่นที่ 18 ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/mba.swumba/photos/?tab=album&album_id=605531012941244

สิงหาคม

8

2016

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ MBA รุ่น 18

โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ MBA รุ่น 18 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา เพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/mba.swumba/photos/?tab=album&album_id=605525196275159

มกราคม

18

2016

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต X-mba รุ่นที่

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต X-mba รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี