ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปภาพกิจกรรม

กันยายน

21

2017

โครงการไหว้ครู นิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการไหว้ครู นิสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ หอประชุมใหญ๋ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มกราคม

12

2017

รูปกิจกรรมโครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง X-MBA 17

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต X-MBA 17  ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เอ-วัล รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

มกราคม

9

2017

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “Business Plan and Practices”

  โครงการสัมมนาทางวิชาการ “Business Plan and Practices” สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เอ-วัน รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

พฤศจิกายน

8

2016

โครงการ”สถานการจำลองทางโลกธุรกิจ”59

    โครงการ”สถานการจำลองทางโลกธุรกิจ” สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ในเวลาราชการ) รุ่นที่ 17 สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 16 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอเวนี เอเทรียม กรุงเทพฯ    

สิงหาคม

8

2016

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต X-MBA รุ่นที่ 15

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต X-MBA รุ่นที่ 15 วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชมุ ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ดูภาพเพิ่มเติมได้ : https://www.facebook.com/mba.swumba/photos/?tab=album&album_id=605537339607278