ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม

8

2019

ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA และ X-MBA)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   MBA X-MBA

กรกฎาคม

2

2019

สอบประมวลความรู้ เทอม 3/2562

สอบประมวลความรู้ เทอม 3/61 หมวดวิชาเอก   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชา การจัดการ   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชา การตลาด   หมวดวิชาแกน   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชา การจัดการ   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชา การตลาด  

มิถุนายน

5

2019

ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่านประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่านประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562 วิชาเอก - รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาเอก_การจัดการ) คลิ๊ก - รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาเอก_การตลาด) คลิ๊ก วิชาแกน - รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาแกน_การจัดการ) คลิ๊ก - รายชื่อนิสิตที่สอบไม่ผ่าน (หมวดวิชาแกน_การตลาด) คลิ๊ก

พฤษภาคม

12

2019

โครงการสัมมนา Current Issue in Management

โครงการสัมมนา Current Issue in Management and Marketing “เทคนิคการทำวิจัยธุรกิจ” วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา คณะสังคมศาสตร์

เมษายน

4

2019

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจส่งบทความ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับบทความตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2562 ผ่านทางระบบลงทะเบียนที่ https://bas.swu.ac.th/conference2019