ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม

13

2020

SUPREME 2019 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2562

SUPREME 2019 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยนิสิตจะต้องเริ่มยื่นเอกสารตามรายละเอียดตามภาพ ผ่านระบบ SUPREME 2019 ควบคู่กับการส่งเอกสารจริง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้การยื่นเอกสารผ่านระบบ SUPREME 2019 จะทำให้นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติเอกสารด้วยตนเอง

ธันวาคม

13

2019

ประกาศวันสอบเข้าเป็นนิสิตใหม่MBA

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562  1.ผู้สมัครภาคปลาย รอบที่ 1 (สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ห้อง 302 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว) 2.ผู้สมัครภาคปลาย รอบที่ 2 (สอบภาษาอังกฤษทั่วไป ห้อง 601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว) รายละเอียดดังนี้ คลิ๊ก!! สำหรับนิสิต MBA รายงานตัวสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-15.00 น.