ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม

2

2020

กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2563  (คลิ๊กรายละเอียด) (พิ่มเติม) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 1)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 2)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2563   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2563 

พฤษภาคม

5

2020

เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ

เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ ๔+๑) ปีการศึกษา 2563  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2563 รายละเอียดการรับสมัคร : อ่านรายละเอียด สมัครออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/XCJiLnALLxV2gkMh7