ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมษายน

14

2021

กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนเมษายน 2564

เดือนเมษายน 2564 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 3) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม 4) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม 5) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม 6) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม7) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม8) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม9) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)